Print Page | Home | Additional Features |
All Past and Present Musicians in a click
Kõik mineviku ja tänapäeva muusikud ühe liigutusega

Multimeedia leksikon kõikide muusikute andmetega kõikidest muusikavaldkondadest, Pythagorasest Michael Jacksonini (siiani rohkem kui 200 000 sissekannet)

sisaldab veel: muusika sõnaraamatu neljas keeles (saksa, inglise, prantsuse, itaalia) rohkem kui 100 000 muusikaterminiga

ja "kollased leheküljed" (siit leiate heliloojad, interpreedid, stuudiod, ajakirjanikud jne.)

Uue leksikoni tutvustus

Millal sündis Walter von der Vogelweide ja millal Madonna? Või Johann Sebastian Bach ja ansambli "ABBA" liikmed, levi- või süvamuusik, laulja või pianist, helilooja või dirigent, arranzheerija või popmuusik -- muusikute nimesid ja andmeid otsitakse alati. MDB annab need teile ühe liigutusega: kiirelt, täpselt ja universaalselt.

Kui tavalised leksikonid teid hätta jätavad, leiate info siit: MDB on kõiki muusikavaldkondi haarav andmebaas, mida pidevalt täiendatakse.

Leksikoni mõte

Te kuulete Vanessa Mae esituses Vivaldi töötlust ja tahate teada, millal on esitaja ja/või helilooja sündinud. Siiani vajasite selleks vähemalt kahte leksikoni. Nüüd leiate kõik vajaliku meie uuest muusikaleksikonist - kiiresti ja ilma tüütu otsimiseta.

Või olete klassikalise kitarrimuusika sõber ja otsite vähem tuntud interpreetide või heliloojate eluaastaid. Ka sel juhul on MDB just õige koht. Uuest leksikonist leiate tuntud ja tundmatute, tähtsate ja vähem tähtsate muusikute eluaastad ja viited edasise info tarvis, ka nende kohta, keda vastavates leksikonides pole.

Siiani polnud ühtegi teatmeteost, mis sisaldaks informatsiooni muusikutest (interpreedid, heliloojad, arranzheerijad, muusikateadlased ja -kriitikud, jt.) antiikajast tänapäevani. Olgu see siis kreeka õpetlane Pythagoras, John Lennon või Karl-Heinz Stockhausen: MDB annab teile nende andmed.

Ühe liigutusega

MDB ilmub esialgu ainult CD-romil. Andmete kogumisel kasutati kõiki tuntud teatmeteoseid, biograafiad jne. Näiteks MGG - Musikgeschichte in Gegenwart, Riemann-Musiklexikon, Heinrichshofens Tonkünstlerlexikon, The great Rock Discography, Groves, Music of our time (Schott), Story of Jazz, Das Jazzbuch, Adler, dtv-Atlas zur Musik ja paljud teised.

Arvestades andmete suurt hulka, ei saa täiuslikkust loomulikult tagada. Seepärast on MDB'il internetis lehekülg, kus iga leksikoni kasutaja saab andmeid korrigeerida. Parandusi arvestatakse järgmise, parandatud CD välja andmisel.

Hädavajalik igale muusikule

Kes muusikamaailmas esitletud tahab olla, kannab end MDB'i sisse. Uus leksikon on tähtis kõigile muusikutele, kes muusikaelus kaasa tahavad rääkida. Sellepärast soovitame igal muusikul, produtsendil, (filmi)heliloojal, jinglite valmistajal, arvutimängude muusikakirjutajal, muusikakriitikul, jne. kindlustada enda sissekandmine leksikoni juba esimese väljaande jaoks.

Andmebaas sobib:
igale muusikatudengile
kontsertagentuuridele
pressile
raamatukogudele, noodikogudele
interpreetidele
heliloojatele
arranzheerijatele (kes näiteks tahavad teada, kas arranzheeritav teos on autorikaitsest vaba) muusikakriitikutele
erinevate stiilide fännidele
muusikateadlastele
ja kõigile teistele, kel vähegi muusikaga kokkupuutumist on.


Kuidas midagi leida

Te otsite andmebaasist näiteks Johann Sebastian Bachi. Te leiate
- tema täpsed eluaastad (21.3.1685 kuni 28.7.1750). Need andmed võite kohe kopeerida.
- viited kirjandusele (MGG, Riemann, dtv-Atlas, Tonkünstlerlexikon jne., kõik koos ISBN-i numbritega, et vajadusel oleks võimalik neid tellida).
- iinternetilingid huvitavatele lehekülgedele (Bachi kogu looming on internetis (kasutamine ilma rahata!) MIDI-failidel olemas. Siin on aadress:
Here is the address: http://www.prs.net/midi.html


Järgmine näide: te tahate teada, kes on "ABBA" liikmed. Te leiate:
- nimed Faltskog, Agnetha; Ulvaeus, Björn; Andersson, Benny; Lyngstad-Fredriksson, Anni Frid
- nende sünnipäevad
- viited kirjandusele
- internetilingid huvitavamatele lehekülgedele


Teie isiklik link

Meie anname heameelega nõu, kuidas muusikute andmebaasis saaksite end meeldivalt avaldada. Aitame kujundada kodulehekülgi ning muuta selle välimust selgemaks ja atraktiivsemaks. Kui te isiklikku kodulehekülge ei vaja , piisab ka teie kodu või töökoha aadressist, telefoni- või faksinumbrist ja e-maili aadressist.

Kuidas te olete MDB's leitav? Muusikute puhul, keda on mainitud juba teistes leksikonides, lisatakse edasiseks infoks ainult allikas, kust on nimi võetud, ja viited kirjandusele. Te võite enda kohta anda järgmisi andmeid:

- aadress (töökoha ja/või kodu) - telefoninumber (töökoha ja/või kodu) - e-maili aadress ja homepage (mida saab kohe internetiprogrammi kopeerida)

Teid võib mainida ainult ühe vihjega või koos kõikide andmetega. Me soovitame kõik andmed avaldada, sest siis saate te erinevaid teid pidi tuntumaks ja kättesaadavaks. Tähtis on kategooria "eriala". Selle alla kuuluvad teie eriala andmed (näit. pianist, poplaulja). Kas teil on salvestusi, ja millised need on (CD-d, raadio-või telesalvestused jne), ja kuidas neid kiiresti kätte saada.

Olete leksikonis - olete muusikaelu pulsil

Miks on kasulik ja tähtis oma andmeid siin avaldada? Sest nii olete te täpselt muusikaelu keskel. Üks näide: keegi otsib rahvusvaheliste kogemustega pianisti Müncheni lähedalt. Ta sisestab postiindeksi või linnanime ja elukutse kirjelduse -- pianist. Kui need andmed kattuvad teie omadega, olete kohe nähtav. Või te töötate õpetajana, näiteks kitarripedagoogina - jazzkitarri erialal -: te olete ühe liigutusega leitud. Muusikaärikataloog on internetis kohe kättesaadav igal pool maailmas. Kui soovite internetis oma andmeid muuta (kui teil on näiteks telefoninumber muutunud või te tahate lihtsalt informatsiooni täiustada), võite teha seda e-maili, kirja või faksi teel. Muudatused tehakse 24 tunni jooksul peale teate kättesaamist.

MDB ® Musicians Data Base-i toetavad teiste seas: The New Grove Dictionary of Music & Musicians, The New Grove Dictionary of Opera, Grove: Encyclopedia of Popular Music, Cyberforum Karlsruhe, Musikhochschule Karlsruhe (Muusikaülikool Karlsruhe), Musikhochschule Tallinn (Estland), Stadt Karlsruhe (Linn Karlsruhe, Florian Noetzel Musikverlag (Wilhelmshaven), Eesti Muusika Infokeskus (Estonian Music Information Center), Privatbrauerei Hoepfner (Karlsruhe), Institut für Kulturmanagement Ludwigsburg, Ulrich Hartmann (Badische Neueste Nachrichten), Jean-Claude Gérard, Fany Solter, Kalle Randalu , Detlef Tewes, Peeter Vähi, Siiri Sisask, Teater Vanemuine Lepo Sumera, Raimo Kangro, Jaan Rääts, Estonian Telecom, Estonian Air, Eesti Rahvusooper, Eesti Välisministeerium, Eesti Kultuuriministerium.

edition 49

Print Page | Home | Additional Features |